Alle gassmotorene våre produserer grønn energi. Dette er gass som produseres ved nedbrytning av avfallet og ville ellers bare gå opp i lufta eller brenne for kråkene i en fakkel. Vi lager strøm og varmt vann. Den totale virkingsgraden er inntil 90%.

Utenfor Drammen har vi levert et prosjekt som produserer grønn energi, 850 kW strøm og ca 1000 kW varmt vann. Dette brukes til å varme opp boligene i et nytt boligfelt, varmt vann til dusjen og strøm til annet forbruk. Det er nok energi til å dekke 200 boliger. I tillegg har vi levert gass og strømkjele som back up.

Gassmotor