Hva er en membran?


En selektiv barriere mellom to faser, hvor benevnelsen “selektiv” knyttes til en membran eller membranprosess.

Hva kan en membran brukes til?

 • Konsentrasjon av fruktsafter (vannfjerning)
 • Drikkevannsrensing (hygienebarriere)
 • Ferskvannsproduksjon fra sjøvann (omvendt osmose)
 • Gass / Væske kontaktor (absorpsjon / stripping)
 • Sigevannsrensing
 • Gass – separasjon (oksygen fra luft)
 • Gasstørking (duggpunktskontroll)
 • Selektiv molekyleseparasjon (nanofiltrering)

Skjematisk fremstilling av en modul


Modul

Utvalg av membranprosesser

 • Mikrofiltrering
 • Ultrafiltrering
 • Nanofiltrering
 • Hyperfiltrering (f. eks. omvendt osmose)
 • Gass-separasjon
Vannfilter
 
broennventiler.jpg
molde-utside2.jpg
silisium-avleiringer.jpg
sigevann-teknikk8.jpg