RO (Hyperfilter) membraner


Typiske applikasjoner:
 • avsaltning av brakkvann og sjøvann
 • produksjon av ultra-rent vann innen elektronikkindustrien
 • konsentrasjon av fruktsafter og sukkertype innen næringsmiddelindustrien
 • konsentrasjon av melk

Nanofilter-membraner


Nanofilter

Ultrafilter-membraner


Ultrafilter membraner

Mikrofilter-membraner

 • kald-sterilisering av drikkevarer og farmasøytiske produkter
 • celle dyrking
 • klaring av fruktsafter, vin og øl
 • ultra-rent vann til halvleder industrien
 • metallgjenvinning som kolloidale oksyder / hydroksyder
 • behandling av spillvann / avløpsvann
 • kontinuerlig fermentering
 • separasjon av olje/vann emulsjoner

Keramisk Ultrafilter-membraner


En keramisk ultrafilter-membran består av fire lag:
 1. ultrafilter-membran lag bestående av et veldig tynt lag av finfordelte porer med poreåpninger i fra 0.005 til 0.1 µm.
 2. Et tynt mikrofilter-membran lag av aluminiumoksid med porer mellom 0.1 til 1.2 µm
 3. Et tynt α-aluminiumoksid mellomlag med porer mellom 1 og 2 µm
 4. En tykkvegget α-aluminiumoksid bærestruktur med porer rundt 10 µm
molde-deponigass.jpg
molde-utside2.jpg
silisium-avleiringer.jpg
sigevann-teknikk3.jpg