Tlf: +47 92 03 16 15
Sømsveien 170, nr 1, 4638 Kristiansand S

Vi ønsker å være din samarbeidspartner i å behandle prosessvannet ditt og sørge for at vann som skal tilbake til naturen er skinnende rent og noe du er stolt av å fortelle dine kunder.

Rent vann

 

Hva gjør du med sigevannet?

Følgende faktorer må kartlegges før endelig metode anbefales:

  • Alder, størrelse og sammensetning av fylling.
  • Hydrologiske forhold
  • Vannbalanse, dvs. blant annet tilrenning av overflatevann, grunnvann, fordampning og nedbør.
  • Størrelse og forholdene i resipienten.
  • Hvilke parametre skaper de største problemene og hva bør renses?
  • Hvor mye skal de enkelte parametrene reduseres?

Sigevannsrensing et område som stadig blir mer aktuelt. Vi kan også bistå med assistanse på dette feltet, f.eks levere et komplett deponigass og sigevannsrenseanlegg.  Del denne siden:

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Etech

Sømsveien 170, nr 1
4638 Kristiansand S

Managing Director

Bengt de Vylder Larsen
bengt.larsen@etechmiljo.no

Tlf

Tlf: +47 92 03 16 15
Webdesign ©2008-2020 Web Norge