Vi ønsker å være din samarbeidspartner i å behandle prosessvannet ditt og sørge for at vann som skal tilbake til naturen er skinnende rent og noe du er stolt av å fortelle dine kunder.

Rent vann

 

Hva gjør du med sigevannet?

Følgende faktorer må kartlegges før endelig metode anbefales:

  • Alder, størrelse og sammensetning av fylling.
  • Hydrologiske forhold
  • Vannbalanse, dvs. blant annet tilrenning av overflatevann, grunnvann, fordampning og nedbør.
  • Størrelse og forholdene i resipienten.
  • Hvilke parametre skaper de største problemene og hva bør renses?
  • Hvor mye skal de enkelte parametrene reduseres?

Sigevannsrensing et område som stadig blir mer aktuelt. Vi kan også bistå med assistanse på dette feltet, f.eks levere et komplett deponigass og sigevannsrenseanlegg.  

molde-deponigass.jpg
molde-utside0.jpg
kondesat-ladeluftkjoler.jpg
sigevann-teknikk3.jpg