Tlf: +47 92 03 16 15
Sømsveien 170, nr 1, 4638 Kristiansand S

Deponigassanlegg

 • Kristiansand kommune , Holskogen
 • Tønsberg kommune, Taranrød
 • Skien kommune, Bjorstaddalen
 • IVAR, Sele
 • Kongsberg
 • IRIS, Bodø
 • Farsund og Lyngdal Inter. Renov.
 • IRS
 • Sotra
 • KiMs Skreia - fakkel– Biogass
 • NGIR
 • HAF
 • Kristiansand kommune, Randesund
 • Asker - Utvidelse av anlegg
 • RKR i Vennesla
 • Porsgrunn
 • Libir
 • RTA
 • IHM
 • Perpetuum
 • Time kommune
 • IRMAT, Notodden
 • Mjelstad, Bergen
 • SHMIL, Mosjøen
 • MNA, Namsos
 • DIM
 • Hera Vekst
 • Skien
 • IVAR

Forprosjekter

 • Indre Hordaland Miljøverk
 • Farsund & Lyngdal Interkommunale
 • HRA
 • RIR, komb. sigevann & deponigassutnyttelse
 • Energiutnyttelse av deponigass
  17 kommuner
 • HAF
 • Rauma kommune
 • Tønsberg
 • Røyken
 • Forprosjekt Gassmotor
  8 kommuner
 • Forprosjekt Energi
  5 kommuner
 • Perpetuum

Gassmotor

 • IRIS
 • RKR
 • Porsgrunn
 • Nes
 • IHM
 • HRA
 • RIR
 • Skien
 • ØRAS
 • Ødegård
 • Knivåsen
 • Frevar

Sigevann

 • RIR demoanlegg
 • Nes kommune
 • SYSAV demo
 • RIR + gassmotor
 • IHM + gassmotor
 • SYSAV utleie
 • Avesta pilot i tilhenger
 • SAKAB
 • SYSAV
 • Rangsells pilot i tilhenger
 • Varberg leasing 6 måneder

Kjele og brenner

 • Skien
 • MEG
 • HAF
 • SHMIL
 • Knivåsen
 • Hera Vekst
 • Perpetuum

Prøvepumping

 • LIBIR, Knudremyr avfallsplass
 • Indre Hordaland Miljøverk
 • Vennesla kommune
 • RKR
 • Audnedal kommune
 • Kristiansand kommune
 • HAF
 • RTA
 • Porsgrunn
 • Setesdal Renovasjonsselskap
 • DIM
 • Tromsø
 • Gjesdal


Del denne siden:

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Etech

Sømsveien 170, nr 1
4638 Kristiansand S

Managing Director

Bengt de Vylder Larsen
bengt.larsen@etechmiljo.no

Tlf

Tlf: +47 92 03 16 15
Webdesign ©2008-2020 Web Norge