Boiler and gas burner

En brenner som går på deponigass er mye billigere i investering og vedlikehold enn en gassmotor. Virkningsgraden er opp mot 90%.

Utfordringen ligger i at deponier ofte er plassert langt vekk fra befolkningen av naturlige årsaker, og at man på deponiet bare har behov for en liten del av energien. Det er også viktig at man bruker en brenner som er stabil, det er mye variasjoner i deponigassen, samt at reservedeler og mennesker med kunnskap er tilgjengelig i etterkant.

Brenneren bør også samkjøre med deponigassanlegget på en god måte for å optimalisere driften.  

stavanger-utside.jpg
molde-utside01.jpg
silisium-avleiringer.jpg
sigevann-teknikk1.jpg