En komplett deponihåndtering.
Klikk på bildet for å åpne større bilde i nytt vindu!

Det ligger store energimengder i en fylling i form av metangass.
Utfordringen er å finne avsetning for energien tilpasset de lokale
forhold som gjør det lønnsomt.  

kongsberg.jpg
molde-utside0.jpg
kondesat-ladeluftkjoler.jpg
sigevann-teknikk5-1000px.jpg